UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži nikotin. Nikotin stvara ovisnost.

Reklamacije

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda
navedenom na www.evapify.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati
stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima
potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od
4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu,
vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati
kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti
povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača
(preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje
zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku
poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih
problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će
ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane
kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su
uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan
kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira
što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

TOP

Korpa 0

Pristup web stranici je dozvoljen samo punoljetnim osobama.

Da li imate 18+ godina?